Home » Privacy

Privacy

Jouw privacy, onze zorg
Uitgeverij VAN IN biedt verschillende producten en diensten aan waarin persoonsgegevens worden verwerkt. We respecteren de privacy van onze eindgebruikers en willen hen in klare taal informeren over de verwerking en de bescherming van persoonsgegevens. We doen dit conform de nieuwe privacywetgeving (AVG / GDPR). Op deze pagina hebben we alle informatie en afspraken samengebracht.

Privacybeleid
VAN IN verwerkt de persoonsgegevens van iedereen die onze onderwijsmiddelen en leerproducten en -diensten gebruikt. Met “verwerken van persoonsgegevens” bedoelen we het opslaan, doorsturen, aanpassen, wissen, … van informatie die specifiek over een gebruiker gaat. We willen onze gebruikers graag goed informeren over de manier waarop we hun persoonsgegevens verwerken. Daarom hebben een Privacybeleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in digitale onderwijsmiddelen opgesteld. Je vindt het hier.

Daarnaast informeren we je via onze website www.vanin.be, onze methode- en productwebsites, onze nieuwsbrieven en kan iedereen producten en diensten aanschaffen via onze webshop. Ook dan verwerken we persoonsgegevens, maar verschilt onze rol en het doel van de verwerking. Voor die verwerkingen hebben we een Algemeen Privacybeleid opgesteld. Je vindt het hier.

We weten dat juridische teksten soms moeilijk te begrijpen zijn. Daarom hebben we ook samengevat wat echt belangrijk is, in klare taal. Die samenvatting van ons privacybeleid is louter ter informatie en vind je hier.

Overeenkomst met scholen
VAN IN ondertekende de “Intentieverklaring Privacy in Digitale Onderwijsmiddelen” en maakt gebruik van het “Model Verwerkersovereenkomst”. Algemene informatie over beide initiatieven vind je hier. 

Onderwijsinstellingen die gebruik maken van de digitale onderwijsmiddelen die VAN IN aanbiedt, zoals Bingel, Diddit, Schoolonline, … vinden in de bijbehorende Verwerkersovereenkomst alle informatie over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Bij de Verwerkersovereenkomst hoort een Privacy Bijsluiter. Die bevat onder meer alle informatie over de verwerkingen, de doeleinden, de categorieën en soorten persoonsgegevens, de opslag, … Daarnaast bevat de Verwerkersovereenkomst ook een overzicht van de Algemene technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die VAN IN getroffen heeft.

Binnenkort kun je op deze pagina de Verwerkersovereenkomst bij onze digitale onderwijsmiddelen inclusief alle bijlagen downloaden. Wens je in de tussentijd een voorlopige versie van de Verwerkersovereenkomst voor Bingel, Diddit of Schoolonline in te kijken, dan kan dat door een e-mail te sturen naar privacy@vanin.be.
Veelgestelde vragen
Het antwoord op enkele veelgestelde vragen in verband met privacy vind je hier. 

Informatie op deze pagina
De informatie op deze en bijbehorende pagina’s wordt up-to-date gehouden. Bij inhoudelijke wijzigingen informeren we onze gebruikers via deze pagina en waar noodzakelijk via nieuwsbrieven en andere kanalen.

Deze pagina is bijgewerkt op 22 mei 2018.