Home » digitaal » 35 000+ leerkrachten lagere school kunnen gratis Teams en Hangouts gebruiken binnen bingel

35 000+ leerkrachten lagere school kunnen gratis Teams en Hangouts gebruiken binnen bingel

Oplossing voor interactief afstandsonderwijs geïntegreerd binnen het meest gebruikte digitale leerplatform voor de lagere school.

Vandaag werken er al meer dan 405 000 leerlingen lager onderwijs met Bingel. 92 % van de Vlaamse scholen heeft toegang tot het platform.

Operationeel wellicht eind april

Wommelgem, Kortrijk, Zaventem, 2 april 2020 – Leermiddelenmaker VAN IN sluit een akkoord met Microsoft voor Teams, en met Google-partner Fourcast for Education voor Google Hangouts, in het kader van bingel, het meest gebruikte digitale leerplatform in het lager onderwijs.

Binnen bingel komt, normaalgezien tegen eind april, een knop die gratis en rechtstreeks Teams of Google Hangouts opstart, volgens de keuze van de school.

De leerkracht kan dan live in contact treden met of lesgeven aan de klas.

Leerkrachten volgen massaal opleiding bij VAN IN over ‘Thuisleren met bingel’, zo’n 4 400 leerkrachten zijn ingeschreven voor een webinar deze week.

Gratis knop voor online contact met leerlingen in Bingel

Eind april vinden leerkrachten een knop in hun vertrouwde bingelomgeving om meteen een online sessie op te zetten via, naar keuze, Google Hangouts Meet en Microsoft Teams for Education.

Leerlingen zien in Bingel een knop ‘naar de les’. Eén klik en ze zijn verbonden.

Via Microsoft Teams for Education of Google Hangouts Meet zal de leerkracht eender welke leerinhoud kunnen delen met zijn klas. 

Zo kan de leerkracht eenvoudig vanuit bingel een instructie- of feedbackmoment met zijn klas opzetten. De leerkracht kan het bordboek uit bingel ook tonen en het scherm delen met de leerlingen.

Via chat en videocall kan de leerkracht in interactie gaan met de leerlingen. 

De leerkracht kan ook een gepersonaliseerde oefenbundel uit bingel halen. De leerling kan de oefeningen online invullen tijdens of los van het contact met de leerkracht, of printen en offline invullen.

Dit vormt een alternatief op het maken van digitale oefeningen, rechtstreeks binnen bingel om de leerkracht nog meer de mogelijkheid te bieden, te werken zoals hij/zij verkiest.

Het live contact met de klas geeft de kinderen de kans om terug in klasverband met elkaar en hun leerkracht in contact te treden.

Naast lesgeven kan de leerkracht ook een digitaal kringgesprek voeren met de kinderen; net zoals in de zithoek op school.

Een Microsoft Teams en/of Google Hangouts-account

Qua infrastructuur bij de leerkrachten en leerlingen thuis is dezelfde nodig als voor bingel, weliswaar aangevuld met een microfoon voor een echt interactief contact.

Meer dan de helft van de basisscholen zal onmiddellijk aan de slag kunnen met deze oplossing omdat ze al beschikken over Google for Education of O365 for Education.

De overige basisscholen kunnen gratis en versneld, op 1 dag tijd, een omgeving opzetten. Beide partners van VAN IN engageren zich om de nodige support te bieden.

Microsoft stelt zijn programma Teams gratis beschikbaar voor onderwijsinstelling en zorgt ervoor dat het Belgische Microsoft-team kan helpen bij het installeren en leveren van trainingsmateriaal voor scholen.

Op die manier kunnen de scholen, leraars en leerlingen snel aan de slag.

Dankzij Microsoft Teams kunnen scholen gebruik maken van een online klaslokaal, waar alle inhoud en communicatie op één plaats samenkomt.

In Teams zitten alvast verschillende vertrouwde, pedagogische tools ingebouwd (bijvoorbeeld ClassNotebook, Insluitende Lezer, Forms, Flipgrid, enz.) die leerlingen klaarstomen voor de toekomst.

Begeleiding van de leerkrachten

De 3 partijen ondersteunen scholen, leerkrachten, leerlingen en ouders via webinars en tutorials.

Winfried Mortelmans, CEO van VAN IN: “Wij staan natuurlijk naast de leerkrachten om hen bij dit alles te begeleiden.

We starten zelfs deze week met een eerste webinar Thuisleren met bingel’ om de digitale skills van leerkrachten te ontwikkelen.

Al meer dan 4 300 leerkrachten schreven zich in.”

Bingel: de cijfers die voor zich spreken

Meer info op www.viavanin.be/bingel/thuisleren 

Over VAN IN

VAN IN is de grootste educatieve uitgever in België en maakt deel uit van Sanoma learning, een onderdeel van de Finse groep Sanoma. Voor het hoger onderwijs publiceert VAN IN onder de imprint De Boeck.

Dankzij de enthousiaste inzet van zo’n 190 medewerkers en nog veel meer auteurs biedt VAN IN het onderwijs innovatieve en kwaliteitsvolle leermiddelen aan, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

Het gaat onder meer over de digitale leerplatformen bingel (N) en Wazzou (F) voor het lager onderwijs, en Diddit (N) en Udiddit (F) voor het secundair onderwijs.

Die systemen maken gepersonaliseerd leren en lesgeven mogelijk.

Dit schooljaar ‘bingelt’ 81 % van de lagere scholen in Vlaanderen en oefenden er al meer 340 000 leerlingen secundair onderwijs op Diddit. 

VAN IN werd opgericht in 1833 en heeft vandaag vestigingen in Wommelgem, Gent en Mont-Saint-Guibert. Meer informatie op https://www.vanin.be/nl.

Over Microsoft & Microsoft Teams

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) maakt digitale transformatie mogelijk voor het tijdperk van een intelligente Cloud en een intelligente Edge. Zijn missie is om elke persoon en elke organisatie op de planeet in staat te stellen meer te bereiken.

Microsoft Teams neemt de vorm aan van een online klaslokaal, waar alle inhoud en communicatie op één plaats samenkomt.

In Teams zitten ook alvast verschillende vertrouwde, pedagogische tools ingebouwd (bijvoorbeeld ClassNotebook, Insluitende Lezer, Forms, Flipgrid, enz.) die leerlingen klaarstomen voor de toekomst.

Over Fourcast

Fourcast for Education is een Google for Education-partner die als doel heeft om studenten actief te laten leren, altijd, overal en met elk budget.

Als onderneming die het onderwijs door en door kent, gaat het bedrijf samen met de school op zoek naar de beste oplossing om G Suite for Education te implementeren in de klas.

Met behulp van een gericht change management implementeren ze de oplossing op de school en betrekken ze iedereen in het proces. Via trainingen en workshops geeft Forecast for Education leerkrachten, directies en ander onderwijspersoneel het vertrouwen dat zij over de innovatieve capaciteiten beschikken om dagelijks ICT op de juiste manier in te zetten.