Home » pers » Persbericht: Europese enquête VAN IN – Resultaten onderwijs in en vóór de corona-periode

Persbericht: Europese enquête VAN IN – Resultaten onderwijs in en vóór de corona-periode

Deze ochtend stuurden we 2 persberichten de wereld in naar aanleiding van de resultaten van een uitgebreide Europese enquête naar de effecten van corona op het lesgeven.

We pakken uit in Vlaanderen met: Europese enquête VAN IN: Vlaams onderwijs loopt voorop qua digitaal oefenen:

  • 89 % liet taken of oefeningen maken op een digitaal platform, 84 % gebruikte instructievideo’s tijdens corona en 22 % nam digitale testen af;
  • 89,5 % van de leerkrachten geeft de digitale onderwijsplatformen een score van minstens 3 op 5, de gemiddelde score is 3,9/3,8 (basisonderwijs versus secundair onderwijs);
  • 79 % besteedde meer tijd aan het voorbereiden van afstandslessen tegenover gewone lessen.

 De resultaten tonen dat leerkrachten enorme inspanningen gedaan hebben om hun leerlingen te kunnen laten leren tijdens de coronaperiode. Om één cijfer te noemen: 89 % van de leerkrachten liet leerlingen oefenen of taken maken op een digitaal platform. Dat is meer dan het Europese gemiddelde van 87 %. Leerkrachten voelen zich door de digitale onderwijsplatformen in het algemeen ook goed ondersteund in hun werk. De grote vraag is nu hoeveel het onderwijs volgend schooljaar zal meenemen van deze enorme digitale sprong vooruit.