Home » pers » VAN IN bereidt het schooljaar volop voor!

VAN IN bereidt het schooljaar volop voor!

We kondigen een aantal hulpmiddelen aan om leerkrachten bij het begin van het nieuw​e, bijzondere schooljaar te ondersteunen.De schoolstart belooft immers een uitdaging te worden voor leerkrachten.

Leerkrachten krijgen onder meer screenings zodat ze makkelijk kunnen inschatten welke leerstof van vorig schooljaar geïntegreerd is of net niet.

Er worden ook digitale leermaterialen van het voorgaande schooljaar gratis toegevoegd.

Tenslotte worden er gratis webinars opgezet om leerkrachten in verschillende domeinen te ondersteunen. Hiervoor zijn al 6400 leerkrachten ingeschreven.

De lagere schoolkinderen, doorgaans grote fan van Bingel, mogen op ontdekking gaan binnen een vernieuwde look van hun digitaal leerplatform.

We hebben als missie het Vlaams onderwijs – scholen, leerkrachten én leerlingen – te ondersteunen en zo het leren te bevorderen. Gezien de uitdagingen waarmee alle actoren geconfronteerd werden vorig schooljaar,hebben we een heel pakket klaar om ook dit schooljaar het onderwijs extra te ondersteunen.

We zijn voorstander van blended leren:  een goede mix van klassikaal en afstandsleren, papier en digitale tools.

Wat is er nieuw in Basisonderwijs? 

Een nieuwe look voor Bingel en screenings om iedereen zeker mee te nemen

Een aantal leerkrachten zullen zich de vraag stellen wat het startniveau is van hun leerlingen. Of ze alle leerstof die na de paasvakantie gegeven werd, wel geïntegreerd hebben. Daarom stellen we via  Bingel voor de belangrijkste domeinen, taal en wiskunde, startmetingen (screenings) ter beschikking om te peilen naar het niveau van de leerlingen. Zo zien de leerkrachten meteen wie er mee is en kunnen ze daarna voor bepaalde leerlingen gebruik maken van de remediëringsvoorstellen op maat die Bingel aanbiedt, of kan de leerkracht extra lessen geven voor de hele klas. 

Alle scholen die minstens één methode van VAN IN gebruiken, hebben toegang tot leermaterialen van alle leerjaren.

Verder is Bingel in een nieuw kleedje gestoken. Het populaire digitale platform, gebruikt door 86% van alle leerlingen basisonderwijs, kreeg een nieuwe look. 

Bingel nieuw startscherm

Basisonderwijs organiseert sinds 21 augustus startsessies. Dat zijn webinars voor leerkrachten. Zo kunnen leerkrachten zich een uurtje bijscholen en praktische tips en informatie krijgen, door louter in te loggen.

Dit jaar zijn er specifieke sessies naar aanleiding van de moeilijke situatie, over bijvoorbeeld differentiëren, evalueren, en leerlingenresultaten opvolgen via de dashboards. Zo kunnen ze de VAN IN-methodes optimaal inzetten om hun leerlingen te ondersteunen en hun werkbelasting te verminderen.

Op 21 augustus waren er al 3250 inschrijvingen voor 7 verschillende webinars. 

​ Wat is er nieuw in Secundair onderwijs? 

SO biedt het volledige digitale lesmateriaal aan van het voorgaande schooljaar, en alle ondersteuning voor afstandsonderwijs en ook voor de methodes, papier en digitaal (Diddit), zijn er screenings beschikbaar.

Aangezien zeker niet voor alle vakken alle leerstof van vorig schooljaar zal gezien, laat staan geïntegreerd zijn, stellen we bij elke methode ook het volledige digitale lesmateriaal van het voorgaande jaar van die methode ter beschikking tot aan de herfstvakantie. Bijvoorbeeld: bij een methode Nederlands van het tweede jaar, krijgen leerkracht en leerling de methode van het eerste jaar er in digitale vorm bij.

De leerlingen kunnen dus nog zaken gaan opfrissen indien ze dat wensen. De leerkracht kan op zijn beurt snel even een begrip van het voorgaande jaar opfrissen in de klas, wanneer hij merkt dat hij de leerlingen niet mee heeft, of een test gebruiken om de kennis van het voorgaande jaar te toetsen. De leerkracht krijgt daartoe overzichtelijke informatie over de methode van het voorgaande jaar, zoals welke toetsen en oefeningen er beschikbaar zijn, om geen tijd te verliezen met het zoeken naar het juiste materiaal.   

De leerkrachten krijgen met de VAN IN-methodes ook de nodige hulpmiddelen om afstandsonderwijs en blended leren (mix klassikaal/papier/digitaal) te faciliteren. Het gaat dan bijvoorbeeld over een sjabloon om afstandsonderwijs te organiseren en informatie over welke methode-specifieke inhoud beschikbaar is om de leerkracht hierbij te ondersteunen (bijvoorbeeld instructiefilmpjes en oefeningen op diddit …). 

VAN IN brengt dit schooljaar ook 8 nieuwe reeksen uit. Het gaat over volledig nieuwe methodes vanaf het eerste jaar dat het vak gegeven wordt. Voor MicroScoop (Natuurwetenschappen B-stroom), MacroScoop (Natuurwetenschappen A-stroom), TeleScoop (Aardrijkskunde A-stroom), Sapiens (Geschiedenis A-stroom), Mavo & ik (Maatschappelijke Vorming B-stroom) en Buckle Up! (Engels B-stroom) is dat vanaf het eerste jaar. Lift (Basisoptie Economie en organisatie) en WONDER (Basisoptie Wetenschappen) ondersteunen vakken die pas worden gegeven in het tweede jaar. 

Tenslotte worden er ook voor de leerkrachten secundair onderwijs maar liefst 13 verschillende workshopsinspiratiesessies en seminaries in de vorm van webinars georganiseerd. Daar zitten een aantal zeer praktische bij, zoals: sessies over specifieke diddit-modules, of een sessie over ICT-doelstellingen in de eerste graad. Daarnaast biedt VAN IN ook een aantal inspiratiesessies, zoals ‘Lesgeven op afstand / lesgeven in de klas: toolgericht of doelgericht onderwijs?’. Of nog: een sessie ‘Begrijpend lezen in de eerste graad’. 

Er schreven zich ook in het secundair onderwijs per 21/08/2020 al meer dan 3000 leerkrachten in voor een webinar.